Search form

Matthew 24:42

42“Eyıt'à kexoahdı! Ayìı dzęę̀ k'e naxıts'ǫ̀ K'àowo jǫ nììtła ha sìı wek'èahsǫ nıìle.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index