Search form

Matthew 24:46

46Wets'ǫ k'àowo nǫ̀ǫtła nı̨dè wecheekeè hanì yegha eghàlaeda yaɂı̨ nı̨dè, eyı dǫ wexè sìghà ha hǫt'e.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index