Search form

Matthew 24:48

48Ekò edahxǫ eyı dǫ wejıı t'à, edets'ǫ̀ dıı hadı, ‘Sets'ǫ̀ k'àowo whaà ts'ǫ wewhìle,’

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index