Search form

Matthew 25:16

16Wecheekeè sı̨làı-lemì satsǫ̀ą dekwoo weghǫ̀zhaa sìı ekòet'ıì eyı sǫǫ̀mba t'à eghàlaı̨dà. Yet'à sı̨làı-lemì satsǫ̀ą dekwoo deɂǫ̀atłǫ whehtsı̨.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index