Search form

Matthew 25:17

17Eyı xèht'eè wecheekeè nàke-lemì satsǫ̀ą dekwoo weghǫ̀zhaa sìı yet'à nàke-lemì satsǫ̀ą dekwoo deɂǫ̀atłǫ whehtsı̨.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index