Search form

Matthew 25:23

23“Wets'ǫ̀ k'àowo yets'ǫ̀ hadı, ‘Secheekeè nezı̨ı̨ anet'e, nezı̨į̀ eghàlaneedà! T'asìı łǫ-lea nezı̨į̀ weghàlaneedà k'èxa t'asìı łǫ gha k'àı̨woò anehłe ha. Sexè nınà welè!’ yèhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index