Search form

Matthew 25:26

26“Wets'ǫ̀ k'àowo hayèhdı, ‘Secheekeè łı̨nı̨ı̨ anet'e xè gots'ı̨ı̨dì. Dǫ dìì aht'e sek'èı̨zǫ. T'asìı dehshe gha t'asìı nèehła-le kò wets'ǫ t'asìı dèè k'e dèhshǫǫ sìı ìhchì.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index