Search form

Matthew 25:27

27Dǫ dìì aht'e sek'èı̨zǫ nı̨dè dànìghǫ sesǫǫ̀mbaà, sǫǫ̀mba-dehshee-kǫ̀ nèneela-le nǫǫ̀? Hanì-ı̨dè jǫ anahjà nı̨dè sesǫǫ̀mbaà eyıts'ǫ sǫǫ̀mba wetaekw'ıı sìı ełexè naìhchı ha ı̨lè,’ yèhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index