Search form

Matthew 25:28

28“Eyıt'à k'àowo edecheekeè eyıì-le gots'ǫ̀ hadı, ‘Wesǫǫ̀mbaà weghǫ nìahwha. Secheekeè hoònǫ-lemì satsǫ̀ą dekwoo wets'ǫ sìı weghàahłe,’ gòhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index