Search form

Matthew 25:29

29Amìı t'asìı wets'ǫ sìı t'asìı deɂǫ̀atłǫ weghàzhe ha hǫt'e, hanì-ı̨dè t'asìı deɂǫ̀atłǫ wets'ǫ ade ha. Hanìkò amìı t'asìı wets'ǫ-le sìı t'asìı łǫ-lea wets'ǫ kò weghǫ ìchı ha hǫt'e.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index