Search form

Matthew 25:30

30Eyı secheekeè wet'àaɂà-le sìı togoòtł'ò gòɂǫǫ ts'ǫ̀ xàweahxà. Ekǫ dǫ getse xè gıgha hoìla ha,’ k'àowo gòhdı,” Zezì hadıì goxè godo.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index