Search form

Matthew 25:35

35Bò ghaehwhı ekò t'asìı ghǫ shèhtı̨ seghàahdì ı̨lè. Tı ghaehwhı ekò tı seghàahdì ı̨lè. Naxıkǫ̀ta xàhtǫ ehłı̨ ekò naxıkǫ̀ ts'ǫ̀ asèahłà ı̨lè.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index