Search form

Matthew 25:36

36Goht'ǫ sets'ǫ-le ekò goht'ǫ seghàahła ı̨lè. Eyaehłı̨ ekò sek'èahdì ı̨lè. Eyıts'ǫ dǫ-danìı̨laa-kǫ̀ whıhda ekò sets'àwhaahde ı̨lè,’ hagòhdı ha.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index