Search form

Matthew 25:5

5Eyı dǫ honìda ha sìı whaà gık'eènaèhɂı̨ ts'ıhɂǫ̀, begeèxı̨į̀ agejà t'à geète.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index