Search form

Matthew 25:9

9“Hanìkò t'eekoa gogı̨ı̨zǫǫ sìı gots'ǫ̀ hagedı, ‘Į̀le, hats'ele ha dìì, hazǫǫ̀ gogha tłeh deghàà ade ha-le. Edegha tłeh dǫ ghǫ nàahdì,’ gògedı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index