Search form

Matthew 26:1

Zezì ełaàgıìhwhı ha sınìhogììɂà

1Zezì eyı hazǫǫ̀ hanı̨ı̨dì ghǫ nǫǫt'e tł'axǫǫ̀ edecheekeè ts'ǫ̀ hadı,

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index