Search form

Matthew 26:10

10Ayìı ghǫ gogedee sìı Zezì yek'èezǫ t'à gots'ǫ̀ hadı, “Ayìıha dıı ts'èko ts'ǫ̀ sǫahdı? Segha t'asìı nezı̨ı̨ hayį̀į̀là hǫt'e.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index