Search form

Matthew 26:11

11Dǫ-teèt'ı̨ı̨ sìı t'aats'ǫǫ̀ naxıxè geeda ha hǫt'e, hanìkò sı̨ sìı t'aats'ǫǫ̀ naxıxè whıhda ha nıìle.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index