Search form

Matthew 26:19

19Eyıt'à Zezì dàgòhdıı sìı k'ę̀ę̀ wecheekeè eghàlagı̨ı̨dà. Ekǫ Passover gha nàsı̨ sınìhogį̀ı̨ɂǫ.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index