Search form

Matthew 26:22

22Wecheekeè sıì gıgha dìì agòjà, ełek'èdaà Zezì ts'ǫ̀ hagedı, “K'àowo, sı̨ asį̀ı̨dı-le nì?” gıìhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index