Search form

Matthew 26:27

27Eyı tł'axǫǫ̀ lıbò neyı̨į̀hgè gà yek'eèyaı̨htı eyıts'ǫ k'achı̨ edecheekeè goghàyį̀ı̨hgè, hadı, “Wets'ǫ aahts'è.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index