Search form

Matthew 26:32

32Hanìkò naìhdà tł'axǫǫ̀ nı̨dè naxınakweè Galılee nèk'e ts'ǫ̀ ahde ha,” gòhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index