Search form

Matthew 26:33

33Peter yets'ǫ̀ hadı, “Dǫ hazǫǫ̀ nets'ǫǫ̀ nageèhde kò sı̨ nek'èè k'ehda ghǫ naht'è ha nıìle,” yèhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index