Search form

Matthew 26:34

34Zezì yets'ǫ̀ hadı, “Ehkw'ı anèehsı̨, dıı toò k'àba ezeh kwe, taà-eht'aà sek'èı̨zǫ-le nı̨ı̨dı ha hǫt'e,” yèhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index