Search form

Matthew 26:37

37Peter eyıts'ǫ Zebedee weza nàke edexè goòwa. Sıì wegha dìì agòjà, hagòhdı,

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index