Search form

Matthew 26:39

39Įdaà gǫǫwà-lea nììtła, dèè k'e nàgòı̨hgè xè hadıì yahtı, “Setà, dìì-le nı̨dè dıı t'asìı wet'à dàıhɂaa sìı sets'ǫǫ̀ anele. Hanìkò sınì k'ę̀ę̀ welè-le; nınì k'ę̀ę̀ welè,” Zezì hadıì yaı̨htı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index