Search form

Matthew 26:40

40Yaı̨htı tł'axǫǫ̀ edecheekeè taı goghǫ nǫ̀ǫtła ekò geète nǫǫ̀. Peter ts'ǫ̀ hadı, “Įłè sadzea kò sexè ts'ıgoahdì ha dìì nì?

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index