Search form

Matthew 26:45

45Eyı tł'axǫǫ̀ decheekeè gots'ǫ̀ naèhtła, hagòhdı, “Įłaà wheahte nì aaht'e? Hòt'a Dǫ-wet'àaɂàa-deè sìı hołı̨ı̨-hogehtsı̨ı̨-dǫǫ̀ tł'aàgıhtè ha nìhǫǫwo.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index