Search form

Matthew 26:48

48Zhıdàà, Zezì k'aodèe gotł'aàhtè ha sìı, dǫ gıxè aget'ı̨ı̨ ts'ǫ̀ dıı hadı ı̨lè, “Dǫ wehts'į̀ı̨ sìı eyı wèahchı,” gòhdı ı̨lè.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index