Search form

Matthew 26:49

49Zhıdàà ekòet'ıì Zezì ts'ǫ̀ èhtła gà yets'ǫ̀ hadı, “Sets'ǫ̀ K'àowo, nexè sìghà welè,” yèhdı gà yı̨ı̨ts'į̀.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index