Search form

Matthew 26:5

5Hanìkò ełets'ǫ̀ hagedı, “Dzędeè Passover ekìıyeè k'e ats'ııle-le. Hats'ı̨ı̨là nı̨dè dǫ nıdahogıìhdè ha sǫnı,” gedı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index