Search form

Matthew 26:52

52Zezì yets'ǫ̀ hadı, “Nets'ǫ behcho deyìı naı̨chı. Amìı behcho t'à-at'ı̨ı̨ sìı behcho t'à ełaàwı ha hǫt'e.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index