Search form

Matthew 26:55

55Eyı tł'axǫǫ̀ Zezì dǫ nègı̨ı̨dee sìı ts'ǫ̀ hadı, “Ayìıha behcho eyıts'ǫ dechı̨ sets'ǫ̀ k'eahłe? Ełets'egǫ gha aht'ı̨ dahwhǫ nì? Dzę taàt'eè Nǫ̀htsı̨kǫ̀-gocho gà dǫ hoghàehtǫ ı̨lè, hanìkò sèahchì-le ı̨lè.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index