Search form

Matthew 26:63

63Hanìkò Zezì xàyaı̨htı-le.

Eyıt'à yahtıı-wet'àaɂàa-deè hayèhdı, “Nǫ̀htsı̨ edaa sìı wıızì dahxà gots'ǫ̀ ehkw'ı goı̨de. Nǫ̀htsı̨ Weza, Chrıst anet'e nı̨dè gots'ǫ̀ haı̨dı,” yèhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index