Search form

Matthew 26:67

67Eyıt'à wınì k'e geezè eyıts'ǫ nàgeeht'ı. Dǫ mǫ̀hdaa nàgeekà xè

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index