Search form

Matthew 26:69

Peter Zezì k'èezǫ-le hadı

69Ekìıyeè k'e Peter eyı kǫ̀ gocho gà mǫ̀ht'a wheda ı̨lè. T'eekoa eyı eghàlaedaa sìı yegà nììtła hayèhdı, “Nı̨ sı Galılee got'ı̨į̀ Zezì xè anet'ı̨ ı̨lè,” yèhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index