Search form

Matthew 26:71

71Eyı tł'axǫǫ̀ xàgoòɂàa k'è gà nììtła. K'achı̨ t'eekoa eyıì-le ekǫ yaɂı̨ t'à dǫ eyı nàgeèhzaa sìı gots'ǫ̀ hadı, “Dıı dǫ, Nazareth got'ı̨į̀ Zezì xè at'ı̨ ı̨lè,” gòhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index