Search form

Matthew 26:72

72K'achı̨ yatı nàtsoo t'à Peter hadı, “Į̀le, sı̨ aht'ı̨ nıìle! Eyı dǫ wek'èehsǫ nıìle!” hadı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index