Search form

Matthew 27:16

16Ekìıyeè k'e dǫjıı Barabas wìyeh wedaànìı̨tǫ ı̨lè.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index