Search form

Matthew 27:18

18Zezì ghǫ ts'ohogeedı t'à Zezì gıtł'aı̨htı̨ hǫt'e Pılate gok'èezǫ.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index