Search form

Matthew 27:30

30Gık'e geezè, k'àowocho wetèh gıghǫ negıìchı gà wet'à wekwì k'e nàgeehtł'ì, k'èdaà wekwì nàgeehtł'ì.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index