Search form

Matthew 27:39

39Dǫ gıxanaedèe sìı yatıjıı t'à gık'adaedè xè gıts'ǫ̀ nòkwìgeeye,

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index