Search form

Matthew 27:49

49Dǫ eyı nàgeèhzaa sìı hagedı, “Hòt'a whatsǫǫ̀ awet'è. Weghàts'ııdà, asį̀į̀ Elıjah edaxàyehtè ha lì,” gedı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index