Search form

Matthew 27:50

50Zezì k'achı̨ hòtł'ò whezeh tł'axǫǫ̀ nǫǫde xàèhjı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index