Search form

Matthew 27:59

59Joseph, Zezì wekw'ǫǫ̀ neyıìchì gà ehtł'ı̨ nezı̨ı̨ wemoèhdoò ayį̀į̀là.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index