Search form

Matthew 28:10

10Zezì gots'ǫ̀ hadı, “Dahjı̨-le. Sechı gıts'ǫ̀ aahde gà segha dıı hagìahdı, ‘Galılee nèk'e seahɂį̀ ha t'à, ekǫ ts'ǫ̀ aahde,’ ” Zezì gòhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index