Search form

Matthew 28:11

K'aodèe godı gèhtsı̨

11Eyı ts'èko nàke ı̨dè nałegeèhtła ekò eghǫǫ-dǫǫ̀ mǫ̀hdaa kwe yìı Zezì wekw'ǫǫ̀ whetǫǫ k'è kexogııhdı ı̨lèe sìı yahtıı-gha-k'aodèe ts'ǫ̀ geède, gıdaà dàgòjàa sìı hazǫǫ̀ gots'ǫ̀ hagedı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index