Search form

Matthew 28:2

2Hǫtsaa dèè hòtł'ò nàgoèhdǫ. Gots'ǫ̀ K'àowo weyak'eet'ı̨į̀ yak'e gots'ǫ kwe yìı gòɂǫǫ ts'ǫ̀ hodàèhtła, kwe nechàa enìı̨ɂǫǫ sìı yı̨ı̨ɂǫ̀ǫ̀ deyeèyı̨ gà yeka wheda.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index