Search form

Matthew 28:4

4Eghǫǫ-dǫǫ̀, Zezì wekw'ǫǫ̀ xogııhdı ı̨lèe sìı, sıì geèhyeh t'à gıts'ehłı̨ xè dǫ ełaı̨dè lagejà.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index