Search form

Matthew 28:9

9Hǫtsaa Zezì gonìhdǫǫ̀ èhtła, “Naxıxè sìghà welè,” gòhdı. Gıts'ǫ̀ geède, wekè dagıachì gà gıghàsǫgeedı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index